Những hướng dẫn cần thiết cho sản phẩm mới, cài CH Play, gõ Tiếng Việt có dấu, tạo Tài Khoản Mi, gắn tài khoản Mi (Xin quyền Unlock), Tắt Auto Update trực tiếp trên điện thoại

Mục 1: Hướng dẫn cài CH Play   

  Hướng dẫn bằng video: 

   * Phiên bản Miui 10:

https://www.youtube.com/watch?v=0yaWPW2nWzA&feature=youtu.be

   

  * Phiên bản Miui 11:

https://www.youtube.com/watch?v=QM6U_negkSE&t=3s

 

  Hướng dẫn bằng hình ảnh: CHO MIUI 10

 

 

 B5 :    TÌM BIỂU TƯỢNG CÓ HÌNH NHƯ BÊN DƯỚI VÀ TẢI VỀ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục 2: Hướng dẫn tạo Tài Khoản Mi    ( Miui 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục 3: Hướng Dẫn Gắn Tài Khoản Mi Vào Điện Thoại (Xin Quyền Unlock)   

  Hướng dẫn bằng video:

   * Phiên bản Miui 10:

https://www.youtube.com/watch?v=bah6RfgDUlg

 

   * Phiên bản Miui 11:

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHfoPNx9nuo

 

  Hướng dẫn bằng hình ảnh:

 

 

 

 

 

Trong 7 ngày chờ Unlock cho máy,

bạn không nên:

+ Cập nhật phiên bản mới cho máy
+ Đăng xuất Tài khoản Mi

+ Khôi phục cài đặt gốc cho máy

 

 

Sau khi xin quyền unlock 7 ngày bạn tham khảo thêm hướng dẫn cài rom bằng Mi Flash và TWRP ở đây nhé   

 

https://khangnhungmobile.vn/huong-dan-cai-rom-quoc-te-bang-mi-flash-cho-cach-dong-may-xiaomi-mi-8-note-5-pro-note-5a-redmi-6a-redmi-5-redmi-5-plus-s2

 

https://khangnhungmobile.vn/huong-dan-cai-rom-quoc-te-bang-twrp-cho-cach-dong-may-xiaomi-mi-pad-4-mi-8-se-mi-6x-redmi-6-pro

 

 

 

Mục 4: Hướng Dẫn Tắt Auto Update   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi xin quyền unlock 7 ngày bạn tham khảo thêm hướng dẫn cài rom bằng Mi Flash và TWRP ở đây nhé   

 

https://khangnhungmobile.vn/huong-dan-cai-rom-quoc-te-bang-mi-flash-cho-cach-dong-may-xiaomi-mi-8-note-5-pro-note-5a-redmi-6a-redmi-5-redmi-5-plus-s2

 

https://khangnhungmobile.vn/huong-dan-cai-rom-quoc-te-bang-twrp-cho-cach-dong-may-xiaomi-mi-pad-4-mi-8-se-mi-6x-redmi-6-pro

 

G

https://drive.google.com/open?id=1UvrWQrsnQ3AKUFKqeCBP8RQtxXgr674u