Hướng dẫn Mi Band 4 cài tiếng Anh và kết nối với điện thoại

Chọn ngôn ngữ trên điện thoại về tiếng Anh rồi các bạn làm theo các bước sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên Mi Band 4 bạn check theo hình                                             

 

 

 

 

Các bạn nhớ là chuyển ngôn ngữ của điện thoại sang tiếng Anh rồi kết nối >> Mi Band 4 sẽ tự động cập nhật chuyển sang tiếng Anh