Vivo

Vivo Y20s - 128GB Ram 6GB
Vivo Y91C - 32GB Ram 3GB - Hàng chính hãng
ViVo Y20 - 64GB Ram 4GB
Vivo Y1s - 32GB Ram 2GB
Vivo Y30 - 128GB Ram 4GB - Hàng chính hãng
Điện thoại Vivo Y12
Vivo Y50 - 128GB Ram 8GB - Hàng chính hãng
Vivo Y19 - 128GB Ram 6GB
Vivo U10 - 64GB Ram 4GB - Hàng chính hãng
Điện thoại Vivo Y15 - 64GB Ram 4GB
Vivo Y91C - 32GB Ram 2GB - Hàng chính hãng
Vivo Y11 - 32GB Ram 3GB - Hàng chính hãng