điện thoại bàn phím

Nokia 210

Nokia 210

720.000₫

Masstel izi 105

Masstel izi 105

219.000₫

Masstel izi 100

Masstel izi 100

219.000₫

FPT Buk B120

FPT Buk B120

199.000₫

Bavapen B11

Bavapen B11

199.000₫

Mobistar B209

Mobistar B209

Hết hàng

HOTWAV H11

HOTWAV H11

250.000₫

GiGi V10

GiGi V10

269.000₫

Mobistar B243

Mobistar B243

279.000₫

Kechaoda A2

Kechaoda A2

289.000₫

Masstel izi 202

Masstel izi 202

299.000₫

FPT Buk B630

FPT Buk B630

299.000₫

Masstel A246

Masstel A246

299.000₫

Kechaoda K3

Kechaoda K3

299.000₫

Forme Mini 1

Forme Mini 1

Hết hàng

Bavapen B23

Bavapen B23

299.000₫

Zono N268

Zono N268

199.000₫

Goly G310

Goly G310

299.000₫

GIGI DREAM 2

GIGI DREAM 2

289.000₫

Goly A5

Goly A5

309.000₫

Masstel A331

Masstel A331

389.000₫

ZONO N260

ZONO N260

199.000₫

GOLY A1(đen)

GOLY A1(đen)

409.000₫

GOLY A1(vàng)

GOLY A1(vàng)

409.000₫

Bavapen B35

Bavapen B35

450.000₫

GOLY G307

GOLY G307

329.000₫

Viettel V6216(xanh)

Viettel V6216(xanh)

Hết hàng

Viettel V6216(vàng)

Viettel V6216(vàng)

Hết hàng

Viettel V6216(đen)

Viettel V6216(đen)

Hết hàng

KENCHAODA K113(đen)
Masstel Fami Viet

Masstel Fami Viet

490.000₫

Nokia N150(đen)

Nokia N150(đen)

620.000₫

Nokia N150(trắng)

Nokia N150(trắng)

620.000₫

Nokia N216(trắng)

Nokia N216(trắng)

720.000₫

Nokia N216(xanh)

Nokia N216(xanh)

720.000₫