Hướng dẫn cài lại CH Play bị lỗi, Cài CH Play cách 2 trực tiếp trên điện thoại dùng cho cả MiPad 4

+ Hướng dẫn cài lại CH Play bị lỗi

+ Với trường hợp ko bị lỗi các bạn bắt đầu từ bước 3

 

 

 

 

 

+ File tải cho bước 9                                  

 

Trên trình duyệt Web điện thoại bạn vào Link sau:

https://drive.google.com/open?id=1mKxdNELAfvML1Y8MJ7vyIOF5PSg1q99b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wHmoy_7nWgUN1FQj0vOy86dwYTIibobL/view?usp=sharing