Cài CH Play, tạo tài khoản Mi và xin quyền unlock cho máy Xiaomi

https://www.youtube.com/watch?v=ghNC22vK6O4&t=1s