Hướng dẫn thoát chế độ an toàn trên điện thoại Samsung

Sau khi gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết, hay khắc phục lỗi trên điện thoại, để thoát khỏi chế độ này bạn chỉ cần tắt nguồn và khởi động điện thoại lại. Tuy nhiên một số trường hợp khi khởi động lại vẫn còn ở chế độ Safe Mode, nếu như vậy bạn có thể thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tắt nguồn Samsung Galaxy bằng cách nhấn giữ nút nguồn.

Bước 2: Sau khi điện thoại tắt, bạn tiếp tục nhấn và giữ nút Volume Down và nút Home.

Bước 3: Nhấn và giữ tiếp đồng thời bai nút Volume Down, nút Home và nút nguồn.

Bước 4: Nhấn và giữ cho đến khi bạn ở trong chế độ download mode thì thì thả ra và nhấn Volume Down để tắt chế độ. Nếu màn hình hiển thị cho bạn biết phải bấm nút khác để hủy bỏ chế độ bạn chỉ cần làm theo nó.

Bay giờ điện thoại sẽ khởi động lại và bạn đã có thể sử dụng điện thoại Samsung Galaxy như thường.

Với những cách bật và tắt chế độ Safe Mode trên Samsung Galaxy như trên, bạn đã có thể biết được cách thực hiện.