Hướng dẫn sử dụng Usb 3g dongle

các bạn làm theo hướng dẫn tại 1 trong các video : https://www.youtube.com/watch?v=dsdOdqMmpGIhttps://www.youtube.com/watch?v=cDg38OrPrashttps://www.youtube.com/watch?v=jUhb4zGlGnUhttps://www.youtube.com/watch?v=gv6tEmrpafs