Hướng dẫn sử dụng củ phát wifi 3g 4g kiêm sạc dự phòng 2200mAh

Hướng dẫn sử dụng phát wifi 3G/4G FB-Link phát wifi trên xe khách hoặc đi phượt

  1. Đầu tiên bạn ấn nút nguồn giữ cho đến khi thấy nháy đèn màu xanh khoản 3s.
  2. Chờ cho đên khi đền màu đỏ ở ký hiệu sống wifi thành màu xanh thì bạn có thể truy câp wifi
  3. Bạn nhập mật khẩu 88888888 (8 số 8 đó bạn)
  4. Giờ thì tha hồ dùng wifi nha
  5. Nếu muốn tùy chỉnh nhiều hơn thì bạn truy cập vào 192.168.43.1 với mật khẩu và password là : admin , để tùy chình mật khẩu ...

 Hoặc các bạn làm theo hướng dẫn trong video này nhé : https://www.youtube.com/watch?v=5UCfEjyRC-E hoặc video này : https://www.youtube.com/watch?v=iVrs9Ayhw_c , https://www.youtube.com/watch?v=VbyBkn4Kpng