Hướng dẫn cài driver và phần mềm up rom cho các loại điện thoại Xiaomi chạy chip Snapdragon

- Đầu tiên ta download phần mềm mi pc suite tại http://pcsuite.mi.com/
- Sau khi download về thì sẽ có file Misetup 3.2.1 ta chạy file Misetup 3.2.1 như hình


- Hiện ra hộp thoại chọn install như hình

- Chờ cho phần mềm tự động cài đến khi xong thì sẽ tự động đóng lại sau 4 giây , sau đó sẽ thấy phần mềm MiPCsuite hiện ra trên màn hình
- Tiếp tục cài phần mềm up rom miflash , chạy phần mềm Miphone20151028 như hình (download phần mềm tại :https://www.fshare.vn/file/9CNZPDEKDUXS)


- Hiện ra cửa sổ cài đặt thì chọn next như hình

- Hiện ra hộp thoại này thì chọn install this driver software anyway , cứ tiếp tục chọn như vậy như hình

- Cho tới khi hiện ra cửa sổ này thì chọn finish là xong

- Trên máy tính sẽ có thêm chương trình tên là miflash , muốn chạy chỉ việc bấm vào nút start như hình sẽ thấy miflash – kích chọn vào miflash để chạy