Hướng dẫn cài đặt kích wifi Xiaomi Repeater thế hệ 2

Các bạn làm theo hướng dẫn trong Video này nhé : https://www.youtube.com/watch?v=mw_QXkN1Z4Q , https://www.youtube.com/watch?v=8dopKASgPYs , https://www.youtube.com/watch?v=Aw77vIp72JI

hoặc video này : https://www.youtube.com/watch?v=pmbmjWpe2N4