Hướng dẫn cài đặt kích wifi Xiaomi Repeater pro

Các bạn làm theo hướng dẫn 1 trong các video này nhé : https://www.youtube.com/watch?v=d6LTrR53Pz4 , https://www.youtube.com/watch?v=sJLFGQdzbco , https://www.youtube.com/watch?v=KFwJxPseNSI hoặc video này : https://www.youtube.com/watch?v=Hsgd2ugOUqU