Nhập khẩu

Tai nghe nhét tai IP5/6/6s (Trắng)
Samsung G530 (vàng) - 90%
Bộ 2 tai nghe nhét tai Protab
Mic hát Bluetooth Q7