Sản Phẩm Giảm Giá - Trôi Bảo Hành

Nokia 1 - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Nokia 5.1 Plus - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Hàng 99% - OPPO F7 RED  - Bảo hành 15 ngày