Sản Phẩm Giảm Giá - Trôi Bảo Hành

Nokia 1 - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Nokia 3 - Hàng Demo - Bảo hành 15 ngày
Nokia 3.1 - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Nokia 5.1 Plus - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Hotwav V20 - Mới 100% -Bảo hành 03 tháng
Hotwav R2 - Mới 100% - Bảo hành 03 tháng
Sony Z3 Nâu - Bảo Hành 15 Ngày
OPPO F7 RED - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Xiaomi Mi 6X 64GB Ram 4GB + Bảo hành 15 ngày
Xiaomi Mi 6X 64GB Ram 6GB + Bảo hành 15 ngày
Lenovo K5 - 32GB Ram 3 + Bảo hành 15 ngày
Lenovo  K5 play - 32GB Ram 3 + Bảo hành 15 ngày
Masstel X1 - Bảo hành 1 tháng