Sản Phẩm Giảm Giá - Trôi Bảo Hành

Lenovo  K5 play - 32GB Ram 3 + Bảo hành 15 ngày
Lenovo K5 - 32GB Ram 3 + Bảo hành 15 ngày
Nokia 5.1 Plus - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
OPPO F7 RED - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày
Nokia 1 - Hàng demo - Bảo hành 15 ngày